TOEFL ITP

TOEFL ITP testi lise ve üniversite öğrencilerinin okullara başvurularda da kullanabildiği, öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini ölçen bir testtir. İçinde konuşma bölümü olmaması nedeniyle her okul tarafından kabul edilmeyen bu test; diğer yandan, öğrencinin kendini değerlendirmesi, İngilizce gelişiminin hangi aşamada olduğunu ölçmesi için kullanılabilecek ekonomik bir testtir.

 

TOEFL ITP’nin Seviyeleri

Bu test toplam iki seviyedeki öğrenciler için kullanılır.

Level 1 – Upper-Intermediate ve Advanced

Level 2- High Beginner ya da Intermediate

 

TOEFL ITP Bölümleri

Dinlediğini Anlama

Bu bölüm öğrencilerin üniversite ve kolejlerde kullanılan İngilizce’yi anlama becerisini ölçer.

Level 1 olanlar bu bölümde toplam 50 soruya 35 dakikada cevap vermelidir.

Level 2 olanlar bu bölümde toplam 30 soruya 22 dakikada cevap vermelidir.

Gramer Bölümü

Bu bölüm öğrencilerin yazılı İngilizce’deki söz dizimi ve gramer yapısını ne kadar iyi bildiklerini ölçer.

Level 1 olanlar bu bölümde toplam 40 soruya 25 dakikada cevap vermelidir.

Level 2 olanlar bu bölümde toplam 25 soruya 17 dakikada cevap vermelidir

Okuduğunu Anlama Bölümü

Bu bölümde öğrencilerin akademik İngilizce ile yazılmış bir metni ne kadar kolay okudukları ve anladıkları ölçülür.

Level 1 olanlar bu bölümde toplam 50 soruya 55 dakikada cevap vermelidir.

Level 2 olanlar bu bölümde toplam 40 soruya 31 dakikada cevap vermelidir