Secondary School Admission Test (SSAT) dünyadaki en iyi özel okulların okul başvuru sürecinde öğrencileri değerlendirdikleri bir sınavdır.  Bu sınav, 3. Sınıftan 11. Sınıfa kadar olan öğrencilerin özel okul başvurularını değerlendirmede kullanılan kritelerden bir tanesidir.

Sınavın amacı öğrencinin özel okullarda başarılı bir performans sağlayabilmesi için gerekli sözel, sayısal  ve okuma becerilerinin ne kadarını kazanmış olduğunu değerlendirmektir. SSAT bir başarı ölçme sınavı değildir. Örneğin okullarda yapılan Matematik Sınavı bir başarı ölçme sınavıdır ve öğrencinin öğretilen konularda ne kadar başarılı olduğu değerlendirilir; ancak SSAT daha çok ders kitaplarından bağımsız olarak öğrencinin genel anlamda, sözel, sayısal ve okuma alanlarındaki yeteneğini anlamayı sağlar. Öte yandan, öğrencinin motivasyonunu, yaratıcılığını ya da okulda ne kadar başarı göstereceğini ölçmek üzere tasarlanmamıştır.

SSAT Sınavı’nın Seviyeleri

Elementary Level SSAT: Hâlihazırda 3 -4. Sınıfta olan öğrenciler içindir.

Middle Level SSAT: Halihazırda 5 – 7. Sınıfta olan öğrenciler içindir.

Upper Level SSAT: Halihazırda 8-11. Sınıfta olan öğrenciler içindir.

 

SSAT Sınavı’nın Bölümleri:

Sayısal (Quantitative):

Her biri 25 soru içeren, 2 adet yarımşar saatlik matematik bölümü vardır. Öğrencilerin temel matematik ve geometri bilgisini ölçer.

Okuduğunu Anlama (Reading Comprehension):

40 dakikalık süre içinde 40 adet sorunun cevaplanması gereken bölümdür. Bu bölüm öğrencinin okuduğunu anlama becerisini ölçer.

Sözel (Verbal):

30 dakika içinde 30 adet eş anlamlı ve 30 adet benzetme sorusuna cevap verilmelidir. Eşanlamlı sorular öğrencinin kelime bilgisini ve benzetme soruları da öğrencinin fikirleri mantıksal çerçevede değerlendirme yeteneğini ölçer.

Yazma (Essay):

Yazma bölümünde Elementary Level öğrencilerine bir resim verilir ve onunla ilgili bir hikaye yazmaları istenir. Middle Level öğrencilerine iki yaratıcı konu sunulur ve bunlardan biri ile ilgili yazmaları istenir. Upper Level öğrencilerine ise hem essay konusu hem de bir resim sunulur ve bunlardan biri ile ilgili 25 dakika içinde bir yazı yazmaları istenir. Yazım bölümünün puanlaması yoktur ancak okulların başvuru ofislerine, bu yazılar gönderilir ve onlar bir değerlendirme yaparlar.

SSAT Sınavının değerlendirmesi yapılırken; ABD ve Kanada son 3 yıl içinde sınava giren öğrencilerin başarı ortalamaları ve öğrencilerin kendi ülkelerinde sınava giren diğer öğrencilere göre başarı ortalaması değerlendirilir ve bunlar başvuru okullarına gönderilirler. Okullar sonuçları kendi standartlarına göre değerlendirirler.

Daha fazla bilgi: http://www.ssat.org/