LİSE VE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ PLANLAMA

Yurt dışındaki okullar birçok farklı büyüklükte, özellikte ve kültürde olabilirler. Eğer okul ve öğrenci eşleştirmesi iyi yapılabilirse öğrenci hayatının en güzel deneyimini yaşar. Eğer yapılamazsa bu aile ve öğrenci için yapılan pahallı bir hata olmuş olur. Okul seçimleri oldukça zorlu bir süreçtir ve günümüzde gittikçe rekabetçi bir hal almıştır. Bu nedenle yurt dışındaki okullara başvuru sürecini takip edecek iyi bir danışmana ihtiyacınız olacaktır.

Aşağıda bu sürecin nasıl işlediğini özet olarak anlatmaya çalıştık:

  1. Karar Verme: Sizin ve çocuğunuzun ihtiyaçları, hedefleri ve beklentileri yapılan görüşmelerle belirlenir.
  2. Değerlendirme: Okul raporları, sınavlar, referanslar ve veli/öğrenci görüşmeleri değerlendirilir.
  3. Sunum:  Çocuğunuza en uygun okullar belirlenir ve gerekiyorsa bu okullara geziler organize edilir. Öğrenci okul mülakatları için hazırlanır.
  4. Durum:  Araştırılan ya da ziyaret edilen okullar arasından son başvuru listeleri hazırlanır.
  5. Başvuru:  Başvuru sürecinde gerekli evraklar gözden geçirilir, sınavlar koordine edilir, referanslar değerlendirilir, okullarla iletişim devam eder ve son başvuru tarihlerinden önce başvurular okullara gönderilir.
  6. Seçim: Kabuller gözden geçirilir, finansal yardım ya da burs seçeneklerine bakılır, gerekiyorsa başvurular yapılır, kabul gönderen okullardan birine karar verilir.
  7. Kayıt: Okul kayıt işlemleri için gerekli işlemler yapılır.
KARAR VERME DEĞERLENDİRME SUNUM DURUM BAŞVURU SEÇİM KAYIT
Akademik Mülakat Okul Listeleri Ziyaretler Başvurular Kabulleri Değerlendirme Kayıt İşlemlerinin Yapılması
Sosyal Sınavlar Okul Ziyaret Planları Kabul Ofisleri ile Tanışma Testler Finansal Yardım Oryantasyon
Kültürel Öğrenci – Veli Stratejik Toplantıları Mülakat Teknikleri Son Başvuru Listesini Hazırlama Referanslar Okula Karar Verme Vize İşlemleri
Atletik Okullarla Devam Eden Görüşmeler  Burs Ders Seçimleri
Coğrafik Deadline Yönetimi
Finansal
Planlama  Ders Seçimleri Akademik Sunum