The English Language Test for International Students (ELTIS) 9-12.sınıflar arasında olan uluslarası lise öğrencilerinin, okuma-anlama ve dinleme konularında var olan yeteneklerini ölçen bir testtir. Bu testin amacı, öğrencilerin İngilizce anlatılan lise derslerini anlayıp anlayamayacakları konusunda onları denemektir. ELTIS uluslararası değişim programlarına katılmak isteyen öğrencilerin, İngilizce seviyelerinin yeterli olup olmadığını ölçmek için kullanılan, maliyeti düşük olan bir testtir.